นายรัตน์ กาศสนุก : การเกษตร ทำปุ๋ยชีวภาพ

จากการที่ได้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร และเป็นหมอดินอาสา สามารถเป็นวิทยากรสอนชาวไร่ชาวนาทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และลดการใช้สารเคมีลดรายจ่ายในครอบครัวได้ ปัจจุบันสามารถถ่ายทอดความรู้จากสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ ประกอบกับความรู้ทางวิชาการที่ผ่านการอบรมมาแก่ผู้สนใจ และยังคงจะศึกษาและทดลอง ปรับปรุง คิดค้นด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำน้ำยาไล่แมลง แทนการใช้สารเคมี

(Visited 1 times, 1 visits today)