นางสาวสมัย สายทอง : ทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋ว

วิถีของข้าพเจ้ามีอาชีพทำการเกษตร พอเสร็จจากการทำไร่ทำนาก็มีเวลาว่าง จะออกไปรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ที่ตำบลดอนมูลด้วยการออกจากบ้านไปทำงานเช้าไปเย็นกลับ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและเป็นการทิ้งพ่อแม่อยู่บ้าน จึงทำให้คิดประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ขนาดจิ๋วขึ้นมาเป็นโต๊ะหมู่บูชา ทดลองเอาไปขายที่บ้านหัวดง และสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์จิ๋วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี โดยวัตถุดิบในการผลิตมาจากเศษไม้จากโรงงานเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ในเขตอำเภอสูงเม่น เฟอร์นิเจอร์จิ๋วมีความประณีตบ่งบอกถึงความเป็นไทยล้านนา สวยงาม ที่สำคัญเป็นไม้สักทองและย่อผลิตภัณฑ์มาจากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่มาเป็นชิ้นเล็กจิ๋ว

(Visited 1 times, 1 visits today)