นางศรีนวล ดำรงภคสกุล : ทำน้ำพริกลาบ

น้ำพริกลาบทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรือน ซึ่งน้ำพริกลาบสามารถนำมาเป็นส่วนผสมเพื่อประกอบอาหารพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ ได้หลายอย่าง เช่น ลาบหมู ลาบเนื้อ ยำไก่ ยำเห็ด ยำกบ ยำงู ยำหูหมู ยำหางวัว ยำปลาต่างๆ เป็นต้น ซึ่งวัสดุที่ใช้หาได้ในสวนครัวของครัวเรือน ทำให้ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และปัจจุบันครอบครัวจะเป็นครอบครัวเล็กๆ และประชาชนส่วนใหญ่ต้องไปประกอบอาชีพนอกบ้าน การทำน้ำพริก อาจทำให้เสียเวลา มักจะสะดวกในการซื้อน้ำพริกลาบมาปรุงอาหาร ทำให้ประหยัดกว่าทำเอง และมักจะมีเพื่อนบ้าน ที่ได้แบ่งอาหารที่ปรุงด้วยน้ำพริกลาบชมว่ามีรสชาติอร่อยและขอซื้อไว้ใช้ปรุงอาหารเอง และส่งให้ญาติที่อยู่ต่างจังหวัด และมีการสั่งซื้อจนถึงปัจจุบัน จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกประกอบอาชีพการทำน้ำพริกลาบขายจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่นิยม ของลูกค้า ปัจจุบันผลิตขายในตลาดสดของตำบล แม่ค้ารับไปขายภายในจังหวัด และตามที่ลูกค้าสั่ง จนถึงปัจจุบัน

(Visited 1 times, 1 visits today)