นางวรรณา ชมเชย : ทำลูกประคบสมุนไพร

สืบเนื่องจากได้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องสมุนไพร และการทำลูกประคบ จากศูนย์พัฒนาอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ และเห็นว่าสมุนไพรดังกล่าวมีอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีอาชีพทางการเกษตร และเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ผลพวงจากการประกอบอาชีพทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการบำบัดรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างการจึงนำมาเป็นส่วนผสมในการทำลูกประคบ( การประคบสมุนไพร คือ การใช้สมุนไพรหลายชนิดมาโขลกแล้วห่อรวมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งเมือถูกความร้อนจะระเหยออกมา เช่น ไพล ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ตะไคร้ การบูร เป็นต้น เป็นวิธีการบำบัดรักษาของแพทย์แผนไทย จึงสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการนวดแผนโบราณ โดยใช้การประคบหลังจากการนวดแผนโบราณ)

(Visited 1 times, 1 visits today)