ฐานข้อมูล OTOP แพร่

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 2557

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2558

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2560

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2561

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2562

 OTOP แยกประเภท Quadrant ( A B C D )

ผลการคัดสรร OTOP ปี  2562 (แยกดาว)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)