ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุในการสาธิตและฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ กิจกรรม 2.2

17 มิถุนายน 2564 /

11:37 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาดำเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 6 หมู่บ้าน โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

14 มิถุนายน 2564 /

10:47 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสนับสนุนฝึกอาชีพโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ 2.2

10 มิถุนายน 2564 /

09:31 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตภัณฑ์ผ้าจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากห้อมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

04 มิถุนายน 2564 /

14:05 น. /

ดาวน์โหลด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 6 หมู่บ้าน (กิจกรรมที่ 2) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 (600,000 บาท)

27 พฤษภาคม 2564 /

14:13 น. /

ดาวน์โหลด