ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ตุลาคม 2565 /

14:26 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กันยายน 2565 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด