ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 กันยายน 2565 /

16:05 น. /

ดาวน์โหลด