👐👐พช.แพร่ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📕วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
📕ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บุคลากรในสังกัดได้ศึกษาทำความเข้าใจ และลงนามรับทราบประกาศ พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
📕พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และร่วมกันต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)