🦋🦋จังหวัดแพร่ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าหม้อห้อม 456 ตัว เตรียมส่งไปโบยบินในงานกาชาด ประจำปี 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

📕วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
📕นางเฉลิมศรี บุญมาก และนางจารุณีย์ สุขประเสริฐ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยน.ส.ธนัญญา สันเวียงใหม่ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าหม้อห้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
📕โดยนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ นำทีมผู้อำนวยการกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
📕ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย เพื่อนำไปประดับตกแต่งร้านในกิจกรรมสอยดาว งานกาชาด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
📕ผีเสื้อผ้าไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยผีเสื้อที่ทำในครั้งนี้ เป็นผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าหม้อห้อมซึ่งเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ เป้าหมาย 456 ตัว

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)