🌈🌈พช.แพร่ จัดประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานปี 2566 “ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา มุ่งมั่นพัฒนา น้อมนำพาหลักพอเพียง”

📕วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
📕โดยมี ผู้อำนวยงานกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
📕พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชนและของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยงานกลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดสำหรับโครงการ/กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
📕ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปาริชาต บุญญาวิวัฒน์ อดีตพัฒนาการจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรระดมความคิดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน วิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนงานในปี 2566 ตามองค์ประกอบ งาน งบ ระบบ คน
📕ด้านพัฒนาการจังหวัดแพร่ กำชับให้ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ยึดมั่นในหลัก “ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสา มุ่งมั่นพัฒนา น้อมนำพาหลักพอเพียง”
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสภารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱

(Visited 1 times, 1 visits today)