📔 พช.แพร่ ร่วมรับชมการประชุมแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. 2565

📔 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📔 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้..
📔 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอ Conference (zoom) แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่องาน “ที่สุดแห่งปี” ผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมรับชมถ่ายทอดสด ดังนี้
🖼️ ชมวีดิทัศน์ “ผลการดำเนินงานและป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565”
🖼️ คุณเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก กล่าว “ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค”
🖼️ จากนั้นเป็นการแถลงผลงาน “ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565” ประกอบด้วย
👉 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
👉 นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.
👉 พล.ต.ต บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.
👉 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
👍 โดยมีวาระสำคัญ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด โดยโทรสายด่วน 1386 ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รางวัลจากการนำจับที่ยึดทรัพย์ 5% และตั้งเป้าหมายการยึดทรัพย์ของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 1 แสนล้านบาท ในปี 2566 โดยในปี 2565 ยึดทรัพย์ไปแล้วทั้งหมด10,820 ล้านบาท
📔 ทั้งนี้ นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้..
📔 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศดารพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ดังกล่าวฯ

#กองทุนแม่ของแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)