🛖 พช.แพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดแพร่

🛖 พช.แพร่ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดแพร่
📔 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรนายทหาร ค่ายพระยาไชยบูรณ์ กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
📔นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมาย📔 นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์แม่แผ่นดินจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565
📔 นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ
📔 ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 -11 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 11 คืน 12 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีประสิทธิภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดแพร่ที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและเมื่อผ่านการบำบัดไปแล้วไม่หวนกลับไปเสพช้ำอีก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กระทำผิดที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่จำนวน 75 คน
📔 การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)