🙏🙏พช.แพร่​ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ ในงาน​ “20 ปี​ ธนาคารสมอง​ พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

🙏🙏พช.แพร่​ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ ในงาน​ “20 ปี​ ธนาคารสมอง​ พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

📘วันศุกร์ที่​ 5 สิงหาคม​ 2565 เวลา​ 15.00 น.​ ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📘นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท​สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ ในงาน​ “20​ ปี​ ธนาคารสมอง​ พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​
📘พร้อมด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ นางวิไลวรรณ บุดาสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ และนางจันทนา ประสานศิลป์ คลังจังหวัดแพร่
📘เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ​ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​ พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมอง​ และทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมพัฒนาประเทศ​ สังคม​ และชุมชน​ ให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น​ รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานของธนาคารสมองตลอดระยะเวลา​ ๒๐​ ปี​ ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้แก่ภาคีการพัฒนา​ และสาธารณชนได้รับทราบ
ลิ้งค์เว็บไซต์​ : http://brainbank.nesdc.go.th/
📘ธนาคารสมอง ธนาคารแห่งภูมิปัญญา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2543 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชดำรัสมอบหมายให้ สภาพัฒน์ เป็นแกนกลางในการจัดตั้ง “ธนาคารสมอง” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล จัดทำบัญชี หรือทำเนียบผู้ทรง คุณวุฒิสาขาต่างๆ รวมทั้งประกาศเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาเป็น “วุฒิอาสา” เพื่อร่วมทำงานพัฒนาประเทศตามพระราชประสงค์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้ดำเนินการติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)