📢 พช.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ แพร่ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ประจำปี พ.ศ. 2565”

📢 พช.แพร่ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ แพร่ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ประจำปี พ.ศ. 2565”

📕 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. ณ วัดทุ่งแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแล้ง ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ ผู้ว่าฯ แพร่ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 พุทธศักราช 2565 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฝึกเจริญภาวนา สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนาทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันเป็นการส่งเสริมศาสนิกชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
📕 นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
📕 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด

#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)