🎯จังหวัดแพร่ โดย พช.หนองม่วงไข่ นำสมาชิกกองทุนแม่ ร่วมโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🎯จังหวัดแพร่ โดย พช.หนองม่วงไข่ นำสมาชิกกองทุนแม่ ร่วมโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🚩วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่
ในการนี้ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับหมู่บ้าน ร่วมกันบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียงกัน
✅ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามที่กำหนด
🔄🔄🔄🔄🔄
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

📸📝 สพจ.แพร่ //รายงาน 📲🎬

(Visited 1 times, 1 visits today)