🌿🌿พช.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์​ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช​ สยามมกุฏราชกุมาร​ เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 28 กรกฎาคม​ 2565

🌿🌿พช.แพร่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์​ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช​ สยามมกุฏราชกุมาร​ เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 28 กรกฎาคม​ 2565
📕วันศุกร์ที่​ 5 สิงหาคม​ พ.ศ.​ 2565 เวลา​ 10.00 น.​ ณ​ โรงเรียนบ้านใหม่​ (สมบัติทวีประชาสรรค์)​ หมู่ที่​ 7 ตำบลวังชิ้น​ อำเภอวังชิ้น​ จังหวัดแพร่
📕นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์​ สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช​ สยามมกุฏราชกุมาร​ เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ 28 กรกฎาคม​ 2565
📕โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวังชิ้น เข้าร่วมกิจกรรม
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
📕โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อบริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิต ด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาพื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่ดำเนินการในพื้นที่ที่เกษตรกรมีปัญหาให้ได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์น้ำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตร เสริมเพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร กิจกรรมในงานประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกสหกรณ์ และคลินิกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร พร้อมมอบพันธ์กล้าไม้ มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร จัดบริการให้คำแนะนำในการจัดทำบัญชีครัวเรือน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)