🙏🙏พช.แพร่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประดิษฐ์ วรินทร์

🙏🙏พช.แพร่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประดิษฐ์ วรินทร์
📕วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น.
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ประดิษฐ์ วรินทร์ อายุ 87 ปี มารดาของนางจิราพร วงค์เหล่า ประธานคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดแพร่ และประธานคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอเมืองแพร่
📕โดยในคืนวันที่ 21 มิถุนายนนี้ ทางเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่ และเครือข่ายอำเภอเมืองแพร่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)