🎉🎉”รวมพลังคนแพร่แก้จน” ศจพ.อ.เมืองแพร่ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

🎉🎉”รวมพลังคนแพร่แก้จน” ศจพ.อ.เมืองแพร่ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

📌วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.เมืองแพร่) นำโดยนายสมศักดิ์ สุขประเสิฐ นายอำเภอเมืองแพร่พร้อมด้วยนางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานแพร่ สำนักชลประทานที่ 4 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปกครองตำบลป่าแมต ลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบปัญหา/ความต้องการของครัวเรือนในระบบ TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 1 ครัวเรือน ได้แก่ นางอุ่น แก้วเรือง บ้านเลขที่ 110/8 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านน้ำชำ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายสองคนไม่ได้ทำงาน และอาศัยอยู่ในพื้นที่ของชลประทาน สภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสีมีรูรั่ว
📌ทั้งนี้ จากการติดตามในพื้นที่มีข้อสรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือครัวเรือนดังกล่าว ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

💉💉การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด💊💊

#รวมพลังคนแพร่แก้จน
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนเมืองแพร่
#TPMAP
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)