🎉🎉”รวมพลังคนแพร่แก้จน” ศจพ.อ.หนองม่วงไข่ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนในระบบ TQM ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

🎉🎉”รวมพลังคนแพร่แก้จน” ศจพ.อ.หนองม่วงไข่ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนในระบบ TQM ที่ตกเกณฑ์มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2565

📌วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.หนองม่วงไข่) โดย นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอหนองม่วงไข่พร้อมด้วยนางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซม ปรับปรุง บริเวณหลังคาบ้าน ของครัวเรือนในระบบ TQM ที่ตกเกณฑ์มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นายบุญยงค์ วุฒิชา หมู่ที่ 3 บ้านตำหนักธรรม ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยา 2 คน สภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคามุงสังกะสีมีรูรั่ว ได้รับงบประมาณจาก พมจ.จำนวน 40000 บาทในการซ่อมหลังคาบ้าน 2.นายกิมเหล็ง บุญรักษา ม.4 ต.ตำหนักธรรม บ้านมีรูรั่ว ได้รับงบประมาณจาก พมจ.จำนวน 35120บาทในการซ่อมแซมหลังคาบ้าน ซึ่งทั้งสองหลัง อยู่ในเป้าหมาย ในระบบ TQM (มีงบมีเป้า) ของอำเภอหนองม่วงไข่

💉💉การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด💊💊

#รวมพลังคนแพร่แก้จน
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนเมืองแพร่
#TPMAP
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่//รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)