🥇🥇พช.แพร่ เตรียมความพร้อมประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับเขตตรวจ ปี 65

🎗วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
🎗นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสองแคว อำเภอวังชิ้น ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565
🎗โดยจังหวัดแพร่ ได้คัดเลือก “กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสองแคว หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น” เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการประกวด ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -15.30 น.
🎗ในการนี้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้ชี้แจงรูปแบบและขั้นตอนการประกวด ทำให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสองแคว มีแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนฯที่ผ่านมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนต่อไป
🍃🍃🍃
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัยจังหวัดแพร่
#TPMAP
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)