🌈🌈”รวมพลังคนแพร่แก้จน change for good” เดินหน้าเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ตกเกณฑ์TPMAP ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น

📕วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
📕นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
📕นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่อำเภอวังชิ้น ครัวเรือนนายจรัล ดอกสุข หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น
📕โดยมี นางศรีพรรณ ธูปบูชา พัฒนาการอำเภอวังชิ้น พร้อมด้วยเจ้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังชิ้น ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือครัวเรือน ที่พบปัญหาด้านความเป็นอยู่ ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะดวกในการใช้งาน โดยนายจรัล ดอกสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการสร้างห้องน้ำให้ใหม่ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ และได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและคนในชุมชน ร่วมกันสร้างเป็นห้องน้ำใหม่
📕ทั้งนี้ นายจรัล ดอกสุข รู้สึกขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือ สร้างห้องน้ำให้ตน ไว้ติดกับตัวบ้าน สะดวกต่อการใช้งาน ถูกสุขลักษณะ
📕กิจกรรมดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
#เคาะประตูแก้จนพัฒนาคนเมืองแพร่
#TPMAP
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)