📣📣พช.แพร่ จัดโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปี พ.ศ.2565

📣📣พช.แพร่ จัดโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนและการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปี พ.ศ.2565

📗วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา​ 09.3 น. ณ​ ห้องนครา พาวิเลียน โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📗นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ มอบหมายให้
📗นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
📗นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
📗ผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ
📗โดยมีรายละเอียดการอบรมโครงการดังนี้
1.กิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาด โดย นายวีรกานต? บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่
2.กิจกรรม MOU หนึ่งพัฒนากร หนึ่งกลุ่มออมทรัพย์/TPMAP/KM โดย นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
3.กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจในงานพัฒนาชุมชน โดย นายบพิตร เกตุวราภรณ์ อดีดพัฒนาการจังหวัดแพร่
4.การชี้แจงแผนการดำเนินงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน โดย นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
5.การชี้แจงแผนการดำเนินงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดย นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
6.การพัฒนาศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย ว่าที่ร้องตรีหญิงวิไลย์ ไพบูลย์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนา
7.กิจกรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน บรรลุตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดทั้ง6ด้าน โดย ว่าที่ร้องตรีหญิงวิไลย์ ไพบูลย์ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนา

📕การอบรมดังกล่าว เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)