🎉🎊เสือสมหวังส่งใจให้เด็กพิเศษ ในงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ปี 2565

🎉🎊เสือสมหวังส่งใจให้เด็กพิเศษ ในงานวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ปี 2565

🎁วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

🎁นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจังหวัดแพร่

🎁ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมงานดังกล่าว

🎁ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ สนับสนุน เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษจังหวัดแพร่ และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์จริง เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมสังคมอย่างมีความสุข กล้าเผชิญกับสภาวะสังคมภายนอก และเป็นที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น

🎁โดยภายในงานได้มีกิจกรรมนันทนาการ และการจับฉลาก แจกของขวัญ ของรางวัล อาหาร ของเล่น เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 28 หน่วยงาน และบุคลากรที่มีจิตศรัทธา ผู้ใหญ่ใจดี สมทบเงินช่วย 32 คนรวมเป็นเงิน 47,504 บาท ให้กับเด็กพิเศษ เกิดความสุข สนุกสนาน ความรัก ความสามัคคี และความอิ่มเอม ประทับใจตลอดงาน

😷💉การจัดกิจกรรมนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#วันเด็กแห่งชาติ
#การศึกษาพิเศษ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)