🧡💛พช.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

🧡💛พช.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

🌳วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
🌳นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
🌳นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
🌳โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป
🌳ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย
🌳ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกล่าวคำปฏิญาณว่า “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และเพื่อเป็นการอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไป และปรับภูมิทัศน์สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง

🌳การจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)