🙏พช.แพร่ ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมพระสิกขีทศพญาณ ที่ ๑🙏

🙏พช.แพร่ ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมพระสิกขีทศพญาณ ที่ ๑🙏
🙏เสาร์ ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ที่พักสงฆ์ถ้ำผาบ่อง หมู่ที่ 10 บ้านแสนทอง ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
🙏นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมพระสิกขีทศพญาณ ที่ ๑
🙏นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรกานต์บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมพิธีดังกล่าว
🙏ในการนี้ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอหนองม่วงไข่พร้อมด้วยปลัดอำเภอพี่น้องประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่เข้าร่วมในพิธี
🙏การจัดกิจกรรมฯดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)