🌻 พช.แพร่ ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 1

🌻 พช.แพร่ ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ครั้งที่ 1
📕วันที่14 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมฯ
📕โดยมีผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
📕การประชุมฯดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)