🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564

📕 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
📕 มีนายนิวัต น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในกลุ่มจังหวัดกลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี , จ.ชุมพร, จ.แพร่, จ.กระบี และ จ.ลำพูน
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
📕 ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
📕 โดยจังหวัดแพร่ ได้รับจัดสรร จำนวน 125 แปลง
– ขุดแล้วเสร็จ จำนวน 69 แปลง
– อยู่ระหว่างขุดปรับแปลงฯ จำนวน 56 แปลง
– เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 17.67
– สาเหตุที่ค้างอยู่ เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีจำนวนจำกัด
จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2564
📕 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)