📣พช.แพร่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว #หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

📣พช.แพร่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว #หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

🎯วันที่ 18 -20 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น
🌟ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
📍บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
🚩เป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารผู้นำชุมชน ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ประกอบการชุมชน หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

✅โดยกิจกรรม Work Shop ได้แก่ ….
🆙ยกระดับผลิตภัณฑ์ “ยาหม่องสมุนไพรขี้ผึ้ง>ยาม่องสมุนไพรน้ำ” แบบพกพาสะดวก
🆙ยกระดับผลิตภัณฑ์”แอ๊บข้าวไม้ไผ่>ปิ่นโตแอ๊บข้าว” เป็นการเพิ่มการใช้งานรูปแบบใหม่
🆙ยกระดับผลิตภัณฑ์”น้ำพริกลาบ>แบบผง
เพื่อเพิ่มตลาดทางเลือกผู้บริโภคแบบสะดวก
🆙ยกระดับผลิตภัณฑ์ “เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก>ชั้นวางของ/กระถางต้นไม้” เพิ่มความหลากหลายแปลกใหม่
🆙ยกระดับผลิตภัณฑ์”ผ้าทอซิ่นแล้>กระเป๋าบรรจุปักลาย” เสริมให้มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

✳️เพื่อส่งเสริมสนับสนุนภาพลัษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชน
✳️เพิ่มรายได้ของประชาชนในหมู่บ้านจากการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP

#เมืองแพร่เมืองงาม
🎥กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ// สพจ.แพร่ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)