🎯พช.แพร่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ 5 สร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผ้าหม้อห้อม 🎯

🎯โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ 5 สร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผ้าหม้อห้อม 🎯
🌸🌸 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ พบปะกลุ่มเป้าหมายฯ พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ 5 สร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผ้าหม้อห้อม🌸
🎋โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่ กิจกรรมที่ 5 สร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ ผ้าหม้อห้อม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 🌸
🌸กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพสตรีด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและเยาวชนที่สนใจ รวมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน🌸
📸📝 กลุ่มงานส่งเสริมฯ // จ.แพร่ //รายงาน 📲

(Visited 1 times, 1 visits today)