🌻 พช.แพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักโลก ที่ โคก หนอง นา”

🌻 พช.แพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักโลก ที่ โคก หนอง นา”

📕 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
📕 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร้องกวาง จัดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM ) ระดับครัวเรือน และกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “รักษ์สิ่งแวดล้อม รักโลก ที่ โคก หนอง นา”
📕 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 จุด ดังนี้
🌻 จุดที่ 1 ครัวเรือน น.ส.บุณยาภรณ์ มิวันเปี้ย หมู่ 7 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง พื้นที่ 3 ไร่ โดยมี..
📕 นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานเปิดป้ายกิจกรรม ดังกล่าว
🌻 จุดที่ 2 ครัวเรือน นางฐิติภา เวียงทอง หมู่ 9 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง พื้นที่ 3 ไร่ และ
🌻 จุดที่ 3 ครัวเรือน น.ส.ปวีณ์มณฑ์ ผาทอง หมู่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง พื้นที่ 3 ไร่
📕 โดยจุดที่ 2 และ จุดที่ 3 นั้น นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดป้ายกิจกรรม
📕 ทั้งนี้ ในกิจกรรมทั้ง 3 จุด ได้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มพัฒนาพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การเอามื้อสามัคคี ร่วมกันในแปลงของครัวเรือน และกิจกรรมวันนี้ ได้มีการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกอีกด้วย
📕 การจัดกิจกรรมฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)