🌻 พช.แพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แพร่ชนะ ชวนชาวแพร่ ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19”ช

🌻 พช.แพร่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “แพร่ชนะ ชวนชาวแพร่ ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19”

📕 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “แพร่ชนะ ชวนชาวแพร่ ฉีดวัคซีนต้านโควิด -19”
📕 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อและสร้าง ความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนก และปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
📕 ทั้งนี้ นายสุสงข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)