🌻 พช.แพร่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

🌻 พช.แพร่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

📕 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.50 น. ณ ครัวเรือนนางพรทิพย์ อินจินดา บ้านเลขที่ 71 หมู่ 13 บ้านนาไผ่ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้..
📕 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
📕น.ส.เสาวณีย์ เกียรติสิริถาวร พัฒนาการอำเภอลอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอลอง ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา และสัมภาษณ์ครัวเรือนในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ
📕 นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง ร่วมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว และให้สัมภาษณ์ว่า อำเภอลอง มีโครงการโคก หนอง นา ทั้งหมด จำนวน 33 ราย และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการดังกล่าว อีกทั้ง คาดว่าผลลัพธ์ในอนาคต จะช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และหากการดำเนินงานเสร็จสิ้น ก็สามารถที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ตำบล ให้พี่น้องประชาชนได้มาศึกษา และนำไปปฏิบัติได้
📕 อำเภอลองมีโคกหนองนาทั้งหมด 33 แปลง โดยแบ่งเป็น
🌻 งบเงินกู้ CLM:1แปลง และ HLM :19 แปลง (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 6 แปลง) (ระหว่างดำเนินการ14 แปลง)
🌻 งบปกติ HLM: 13 แปลง (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 3 แปลง) (ระหว่างดำเนินการ 10 แปลง)
📕 ทั้งนี้ นางพรทิพย์ อินจินดา เจ้าของแปลง กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าวนี้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อให้ตำบล/หมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจมาศึกษาดูงาน

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)