🌻 ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564

🌻 ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564

📕 วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อหารือข้อราชการ ข้อสั่งการตามนโยบายของผู้บริหาร การวางแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
📕 ในการนี้ ได้มอบรางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีผลการส่งรายงานดีเด่น The Best Report Award ประจำเดือนเมษายน 2564 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอลอง อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย และอำเภอสอง
📕 ทั้งนี้ การจัดการประชุมฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)