🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564

🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564

📕 วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 4/2564
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมาย นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และได้รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ปี 2564 โดยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ บ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน สำนักงาน ปปส.ภาค 5 จัดนิทรรศการนำเสนอ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุม อิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
📕 ทั้งนี้ การจัดการประชุมฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)