พช.แพร่ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2564

🌻 พช.แพร่ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2564

📕 วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สภากาแฟ”
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ประจำเดือนเมษายน 2564
📕 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ อำเภอ และภาคเอกชน ในจังหวัดได้พบปะ หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อการประสานงานที่ดี
📕 การจัดกิจกรรมในเดือนนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพ
📕 ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2564 กระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสภากาแฟต่อไป
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)