“หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 (ไม่ใช้งบราชการ) จุดที่ 4

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 (ไม่ใช้งบราชการ)
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 จุดที่ 4 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลอง วัดแม่หล่าย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่
นายบรรจง ยัพวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หล่าย กล่าวต้อนรับคณะจากจังหวัดที่ร่วมกิจกรรม นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครัวเรือน จำนวน 81 ครัวเรือน และ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนถุงปันสุขใส่สิ่งของจากสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ และสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภคจากเครือข่ายพัฒนาชุมชน ภาคประชาชน วัด และหน่วยงานภาครัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)