ผู้ว่าฯ แพร่ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 07.00 น. ณ วัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในกิจกรรมผู้ว่าแพร่ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด สดับรับฟังคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นการส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักศีล 5 มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสังคมมีศีล มีสุข เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและชาวจังหวัดแพร่ รวมทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และความเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน บุคลากร และการดำเนินชีวิต ในการนี้ นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จังหวัดแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ในวัดทั้ง 8 อำเภอ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งครั้งต่อไปจะดำเนินการในวันที่ 28 มกราคม 2564 วัดป่าเวียงทอง อำเภอสูงเม่น

(Visited 1 times, 1 visits today)