เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตามโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 (ไม่ใช้งบราชการ)

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.
นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ และทีมนักวิชาการจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมอบถุงปันสุข ตามโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 จุดที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุกาสะลองวัดแม่หล่าย หมู่ที่ 7 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 81 ครัวเรือน และ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ริเริ่มดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)