ผู้ว่าฯ แพร่ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่ 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางกาญจนา ม่านต๊ะ พัฒนาการอำเภอเด่นชัย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประตูเมืองแพร่ เพื่อแสดงออกถึงพลังจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ทำการปรับภูมิทัศน์ ทาสีกำแพงประตูสู่ล้านนา การปลูกดอกคอสมอส การทำความสะอาดบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ณ บริเวณ ประตูส่ล้านนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)