พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ประจำปี พ.ศ.2563 มีผู้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน คือ การประปาส่วนภูมิภาค ขอรับเป็นเจ้าภาพนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พร้อมกันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรม OTOP Mobile นำสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในบริเวณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2563 มียอดจำหน่ายสินค้า จำนวน 81,500 บาท

 

(Visited 1 times, 1 visits today)