วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour ณ ชุมชนวัฒนธรรมฯ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)