เปิดงานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายสู่ Supply Chain

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายสู่ Supply Chain และมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศแก่ผู้ชนะการประกวด Champ of the Champ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะ ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ Startup ด้วย Product Champion ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)