คัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางศลิษา  ม่วงใหม่  พัฒนาการจังหวัดแพร่  ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) แก่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานสอบคัดเลือกนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยได้มีการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 มีผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 34 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)