พจ.แพร่ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) กิจกรรมประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

 วันที่ 16 กันยายน 2563 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) กิจกรรมประชุมกลไกการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่าย OTOP คณะทำงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง รวม 40 คน
(Visited 1 times, 1 visits today)