เปิดกิจกรรมจัดแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบไม้สักที่ได้รับการพัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไม้สักของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นที่รู้จัก โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรสการแสดงผลการดำเนินงานและการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ไม้สักต้นแบบ 10 ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมอื่นๆ …ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)