ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและอำเภอ ให้บรรลุเป้าหมาย ตามประเด็นดังนี้
1) มอบหมายให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์ทุกคน ตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ ทั้งที่เป็นข่าวเชิงบวกและข่าวที่พาดพิงส่งผลต่อความเสียกายภาพลักษณ์กรมฯ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ หากพบข่าวดังกล่าว ให้คณะทำงานรายงานจังหวัดทราบทันที เพื่อรายงานกรมฯ ทราบตามลำดับ
2) จังหวัดและอำเภอ ปรับเปลี่ยนการนำเสนอข่าวสารที่ส่งผ่านช่องทางไลน์ ให้มีเนื้อหาข่าวที่เป็นรายละเอียด ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ และควรมี Infographic ประกอบการนำเสนอ
3) มอบหมายให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์ จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชนของจังหวัด ความยาว 3-5 นาที เผยแพร่ กำหนดอำเภอละ 1 เรื่อง/เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
4) จังหวัดแพร่ กำหนดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการตัดต่อวิดีโอ เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะในการตัดต่อคลิปวิดีโอ ให้แก่คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)