บันทึกเทปรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่”

วันที่ 14 มกราคม 2562 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ และนางประภาพรรณ ศรีตรัย (ป้าเหงี่ยม) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ ร่วมบันทึกเทปรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่” มีชื่อตอนว่า “ผ้าหม้อห้อมเมืองแพร่” โดยมี คุณเอกนรินทร์ ใจมะโน เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ เป็นแหล่งกำเนิดผ้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดของผ้าพื้นเมืองแพร่ ก็มีแหล่งกำเนิดทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนแตกต่างกัน จึงทำให้ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่มีอัตลักษณ์ เฉพาะพื้นถิ่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างมาก
ผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพรที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจก และผ้าหม้อห้อม ซึ่งถือเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดแพร่ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความงามทางวัฒนธรรม คุณสมบัติที่ดีของผ้าหม้อห้อม ใส่แล้วไม่ร้อน ทนทาน ไม่มีกลิ่นอับ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ปัจจุบันความนิยมในการใช้ห้อมย้อมผ้าเริ่มลดลง เนื่องจากมีจำนวนผู้ปลูกตันห้อมน้อยลงและการย้อมผ้าด้วยสีของห้อมมีกระบวนการยุ่งยากทำให้ผู้ประกอบการหันไปใช้การย้อมจากครามมากกว่า ประกอบกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าทอพื้นเมือง ยังคงมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม ๆ และยังไม่เป็นสากล ซึ่งทำให้ตลาดของผ้าทอพื้นเมือง ไม่สามารถทำตลาดเพิ่มขึ้นมากนัก สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอาชีพการปลูกห้อมของจังหวัดแพร่ ในอนาคต
ปัจจุบัน จังหวัดได้มีการส่งเสริมการพัฒนาผ้าหม้อห้อม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนา ออกแบบ Design ให้สวยงาม และพัฒนาหม้อห้อมเป็นเวชสำอาง เช่น สบู่ เจลอาบน้ำ ฯลฯ ในอนาคต จังหวัดจะส่งเสริมการพัฒนา ห้อมผง เพื่อลดกระบวนการย้อม และ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีโรงย้อมที่มีคุณภาพ อีกทั้ง จะส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนาเคหะภัณฑ์จากผ้าหม้อห้อม เช่น ชุดผ้าปูที่นอน ชุดที่ใช้ในครัว ชุดที่ใช้กับห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์หม้อห้อมให้กว้างขวาง ไม่เน้นที่การผลิตเสื้อผ้า แต่เพียงอย่างเดียว

(Visited 1 times, 1 visits today)