เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : โครงการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่ความยั่งยืน บ้านนาคูหา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)