ส่งเสริมปลูกฮ่อมและการพัฒนาฮ่อมสู่อุตสาหกรรมผ้าไทย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  นางศลิษา  ม่วงใหม่  พัฒนาการจังหวัดแพร่  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกฮ่อมและการพัฒนาฮ่อมสู่อุตสาหกรรมผ้าไทย ณ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ : วิถีฮ่อมบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่  ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)